Web Analytics

bedrijven

bedrijven

Wat is de rol van een bedrijf in onze samenleving? De meeste mensen zullen zeggen dat bedrijven een belangrijke rol spelen in onze economie door banen te scheppen en goederen en diensten te leveren. Maar hoe zit het buiten de economische sfeer? Wat als ik zou zeggen dat bedrijven ook een morele verantwoordelijkheid hebben tegenover de maatschappij? Dat zij goede burgers moeten zijn en moeten bijdragen aan het algemeen welzijn? Over dit onderwerp wordt al jaren gediscussieerd, en er is geen eenvoudig antwoord. Maar ik denk dat het de moeite waard is dit idee verder te onderzoeken. Bedrijven worden immers steeds machtiger, en we moeten ervoor zorgen dat zij hun macht ten goede aanwenden. Laten we daarom de rol van bedrijven in onze samenleving eens nader bekijken en zien of we enkele antwoorden kunnen vinden.

bedrijven

Link toevoegen

Link toevoegen